Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (2023)


De dubbel glas prijs verschilt per soort glas en per glasbedrijf. Wat is de dubbel glas prijs gemiddeld in Nederland? Waardoor worden de dubbel glas prijzen bepaald? En wat wordt in jouw situatie de prijs? Dubbel glas prijzen en alles wat je daarover weten wilt.
Onafhankelijke informatie over de dubbel glas prijs.

Dubbel glas prijs per m2

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (1)De dubbel glas prijs hangt af van het soort glas. Voor dubbel glas prijzen geldt: hoe hoger de isolatiewaarde van glas (de U-waarde), hoe hoger de dubbel glas prijs. Dubbel glas met een hoge prijs bespaart dus meer.
Zo houden dubbel glas prijzen en besparingen elkaar in balans. De prijs van dubbel glas met HR++ is bijvoorbeeld hoger dan die van HR+. De prijs van standaard dubbel glas is het laagst.
Ontdek alles over dubbel glas

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (2)Op een offerte zie je altijd de dubbel glas prijs worden per vierkante meter en beginnen bij zo’n € 65 per m2 voor standaard dubbel glas. Dat loopt op naar zo’n € 120 voor HR+++ glas. De prijs hangt dus nauw samen met de isolatiewaarde van dubbel glas.

Qua prijs en prestatie is HR++ glas heel populair in Nederland. De prijs van dit dubbel glas is ongeveer € 80 per m2.
Let op: bij deze prijzen voor dubbel glas zijn de kosten van het glas plaatsen nog niet meegerekend.
Meer over glas plaatsen

Dubbel glas prijzen berekenen

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (3)In dit overzicht vind je de dubbel glas prijzen voor elke soort glas. Het zijn gemiddelde 'vanaf-prijzen'. Dubbel glas prijzen berekenen gaat per m2. De prijzen zijn inclusief btw, energietoeslag, verwijderingsbijdrage en de verplichte transporttoeslag, maar exclusief glas plaatsen.

Soort dubbel glasGem. dubbel glas prijs
Standaard dubbel glas€ 65 per m2
HR glas€ 70 per m2
HR+ glas€ 75 per m2
HR++ glas€ 80 per m2
HR+++ glas€ 120 per m2
Zonwerend glas€ 80 per m2

Let op: ook dubbel glas plaatsen
Met alleen de dubbel glas prijzen berekenen, die je hier ziet, ben je er nog niet.
De totale kosten bestaan uit twee onderdelen:

  1. Prijs van het dubbel glas: tussen de € 70 en € 120 per m2.
  2. Prijs van het glas plaatsen: tussen de € 40 en € 70 per m2 (incl BTW). Er kan ook een uurloon voor het glas plaatsen gerekend worden.

Zo komen de dubbel glas prijzen voor HR++ op zo'n € 140 per m2 en de 3 dubbel glas prijzen op ongeveer € 175 per m2.

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (4)Voor dubbel glas prijzen geldt het lage BTW tarief van 9% in 2021. Dat kun je zien als een subsidie op dubbel glas. Het 9% BTW tarief geldt voor het arbeidsloon van het glas plaatsen. Een unieke kans om nu zeer voordelig dubbel glas te laten plaatsen.BTW tarief van dubbel glas

Voor 2021 is er geen landelijke subsidie voor dubbel glas. Wel zijn er provinciale en gemeentelijke regelingen voor isolatieglas.
Subsidie dubbel glas
Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (5)
Ben je op zoek naar tips voor goedkoop glas?
6 tips voor goedkoop dubbel glas

Kies altijd voor een vakkundige glaszetter. Zo weet je zeker dat dubbel glas plaatsen goed gebeurt. En krijg je garantie.

Hoe kies je een glaszetter?

Als je offertes van glasbedrijven vergelijkt, moet je opletten of er bij de dubbel glas prijs nog andere kosten gerekend worden:

  • Aanpassing van kozijnen (van enkel naar dubbel glas, of bij afwijkende sponning).
  • Herstel of onderhoud van kozijnen.
  • Plaatsen van extra ventilatiestrips.
  • Voorrijkosten/ reiskosten van de glaszetter.
  • Transport/ vervoerskosten dubbel glas.
  • Afvoeren oude ruiten.
  • Steigerhuur.
  • Extra mankracht voor glas plaatsen.

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (6)
Je kunt de dubbel glas prijzen in offertes goed vergelijken met de checklist: ‘Hoe vergelijk ik dubbel glas offertes’. Deze krijg je gratis per e-mail als je offertes aanvraagt via hoe-koop-ik.nl.

Vraag nu offertes aan

Dubbel glas prijs en besparing

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (7)Kijk niet alleen naar de dubbel glas prijs! Maar ook naar de besparing per soort dubbel glas. Vooral met HR++ en HR+++ kan de energiebesparing hoog oplopen. Deze glassoorten hebben een hogere prijs dan standaard dubbel glas, maar je verdient dit prijsverschil snel terug. En de besparing blijft daarna gewoon doorgaan; dus op de lange termijn ben je met deze soorten dubbel glas voordelig uit.

Voorbeeld: Standaard dubbel glas is € 15 per m2 goedkoper dan HR++. Maar HR++ isoleert veel beter, waardoor je met HR++ tot wel € 400 per jaar kunt besparen. Het prijsverschil tussen standaard en HR++ glas verdien je al binnen 2,5 jaar terug. Als je de hogere dubbel glas prijs vergelijkt met de extra besparing, is HR++ een goede investering.
Bekijk besparing dubbel glas

De meeste consumenten in Nederland kiezen bij dubbel glas voor HR++ glas. Dit soort dubbel glas biedt de beste prijs/prestatie. In Kijk & Vergelijk kun je goed de besparing in geld en gas vergelijken van soorten dubbel glas.

Dubbel glas prijs voor jouw huis

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (8)Wil je een indicatie van de prijs van dubbel glas voor jouw huis? Doe dan de Koopwijzer dubbel glas. Je ziet dan meteen wat dubbel glas bespaart en hoe snel je dubbel glas terugverdient.

Start de Koopwijzer dubbel glas

Rendement en prijzen dubbel glas

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (9)HR++ isolatieglas levert bijna 5 keer meer rendement dan de rente op je spaargeld. Reken maar mee. Je vervangt 20 m2 enkel glas door dubbel glas HR++. Dat kost ongeveer € 2.000 tot € 2.500. Het glas gaat 25 jaar mee.

Op een spaarrekening, groeit dat bedrag in 25 jaar tot bijna € 4.200 (rente 1,2% per jaar). Koop je voor de € 2.500 HR++ dubbelglas, dan heb je over 25 jaar een besparing gehaald van ruim € 20.000! Evenveel als een spaarrekening met bijna 8% rente.
Hoe kies je het beste HR glas?

Dubbel glas prijzen vergelijken

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (10)Wil je de dubbel glas prijs vergelijken? Vraag meerdere offertes aan voor dubbel glas, dan krijg je van verschillende bedrijven de dubbel glas prijzen te zien. Naast de prijzen voor dubbel glas kun je ook het arbeidsloon en andere zaken vergelijken.
Vraag daarom meerdere offertes aan. Via hoe-koop-ik.nl ontvang je met 1 aanvraag 3 offertes. Gratis en vrijblijvend. Zo vergelijk je goed de dubbel glas prijs.

Wat bepaalt de dubbel glas prijs?

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (11)Voor de dubbel glas prijs is het aantal m2 belangrijk. Maar er zijn meer factoren die de prijs van dubbel glas bepalen voor jouw huis. Heb je al dubbel glas, dan hoeft het kozijn niet te worden aangepast. Speciale wensen, zoals extra geluidsisolatie, zonwering of ventilatie verhogen de dubbel glas prijs.

6 factoren die de dubbel glas prijs bepalen

Dubbel glas prijs glaszetter

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (12)Naast de dubbel glas prijs zijn er ook kosten voor het dubbel glas plaatsen. Hoeveel rekent een glaszetter voor dubbel glas plaatsen? De prijs van een vakbekwame glaszetter ligt tussen de € 30 en € 40 per uur, excl. BTW.

Let op: Soms rekent de glaszetter een lager uurloon, waardoor je goedkoper uit lijkt. Maar wordt dit zogenaamde voordeel teruggehaald in een hogere dubbel glas prijs per m2?

Naast de dubbel glas prijs en het arbeidsloon kunnen ook reiskosten berekend worden. Kijk ook of er extra kosten zijn voor materiaal dat nodig is voor het plaatsen van dubbel glas, zoals glaslatten, aanpassing kozijnen, en gebruik van een steiger. Pas op met stel posten (open posten). Punten om op te letten als je de dubbel glas prijs vergelijken gaat.

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (13)Kijk verder dan alleen naar de prijs van dubbel glas. Wil je de dubbel glas prijzen goed vergelijken? Daarvoor heeft hoe-koop-ik.nl de checklist ‘Hoe vergelijk ik dubbel glas offertes’. Zodat je appels met appels vergelijkt; niet met peren. Als je via hoe-koop-ik.nl offertes voor dubbel glas aanvraagt, krijg je deze handige checklist gratis. Ontvang nu de gratis checklists

Dubbel glas bestellen? Eerst offertes aanvragen!

Dubbel glas prijzen – Actueel & compleet overzicht (14)De dubbel glas prijs kan per glasbedrijf verschillen. Ook het arbeidsloon voor het plaatsen van dubbel glas verschilt. Daarom is het slim om offertes met de dubbel glas prijs te vergelijken.

Wil je voor jouw huis de dubbel glas prijzen weten? Met 1 aanvraag ontvang je via hoe-koop-ik.nl 3 offertes op maat. Gratis en vrijblijvend. Zo kun je goed de adviezen, de service en natuurlijk de dubbel glas prijzen vergelijken.

Vraag dubbel glas offertes aan

Bij je offerte-aanvraag ontvang je GRATIS 2 handige checklists:


● ''7 tips om dubbel glas offertes goed te vergelijken.''
● ''13 vragen om aan het glasbedrijf te stellen.''

Meer informatie dubbel glas

Stappenplan dubbel glas kopen

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 17/03/2023

Views: 5921

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.